info@vakantie-assistent.nl
03 16 24 08 23
06 22 31 93 08
De Vakantie Assistent

Huisregels

Huisregels bij inzet vakantie-assistent.
1. De Algemene voorwaarden zoals deze bij de KvK zijn gedeponeerd zijn op van toepassing op alle afspraken tussen klant en Vakantie-assistent

2. Elke opdracht wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
Bij doorlopende opdrachten wordt eens per jaar een nieuwe overeenkomst voor de duur van het lopend jaar ingevuld en ondertekend.

3. Door het ondertekenen van de opdrachtovereenkomst gaat u er mee akkoord dat de Vakantie-assistent, voor zover nodig voor de uitvoering van haar werk, uw persoonlijke gegevens opslaat en gebruikt voor haar administratie.

4. Als u ons bericht stuurt dat u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van de Vakantie-assistent, zijn wij gehouden uw persoonlijke gegevens uit onze bestanden te verwijderen.

5. Tijdens het intakegesprek worden afspraken gemaakt over te verrichten werkzaamheden, het tarief, het aantal kilometers en eventuele reistijd die in rekening gebracht wordt.

6. Een oppasperiode bestaat altijd uit aaneengesloten dagen, bezoeken om de dag zijn, in het belang van uw huisdier, niet mogelijk. Het eerste oppasbezoek zal binnen 12 uur na uw vertrek plaatsvinden. Tussen het laatste bezoek van de Vakantie-assistent en uw thuiskomst mag maximaal 12 uur verschil zitten.

7. Voor vertrek legt u voor de Vakantie-assistent de volgende zaken klaar :
- instructies over voeding en eventuele medicijnen en andere nuttige informatie
- voldoende voer, medicijnen en verzorgingsbenodigdheden
- schone handdoek, theedoek, vaatdoek en afwasmiddel
- telefoonnummer voor noodgevallen
- dierenpaspoort met daarin € 100 voor noodgevallen
- opgave laatste behandeling tegen vlooien en met welk product
- eventuele vluchtgegevens, plus luchthaven en tijdstip van vertrek en aankomst
- informatie over welke container welke dag aan de weg moet
- u zorgt dat de woning is gestofzuigd en behandeld tegen vlooien

8. De dag van beoogde terugkeer meldt u ons (via sms, mail of WhatsApp) hoe laat u thuis denkt te komen. Zolang wij geen bericht van u hebben ontvangen behouden wij ons het recht voor uw dier dan toch nog op onze dagelijkse ronde te bezoeken. Eventuele extra kosten worden in rekening gebracht.

9. Keert u onverhoopt eerder terug dan afgesproken: de afgesproken termijn wordt altijd in rekening gebracht en dient ook betaald te worden.

10. Wilt u langer dan in eerste instantie is afgesproken, van onze diensten gebruik maken, neem dan zo snel mogelijk via sms, mail of telefoon contact met ons op.

11. Mochten wij de gemaakte afspraken niet na kunnen komen, dan zullen wij- in overleg met u -  alles in het werk stellen, een betrouwbare vervanger in te schakelen.

12. Voor ontvangst van sleutels wordt door beide partijen een sleutelverklaring getekend. De sleutels worden na ontvangst van de betaling, teruggegeven aan de klant. U dient altijd de goede ontvangst van de sleutels aan ons te bevestigen. Desgewenst kunnen wij uw sleutels in bewaring nemen tot nader order.

13. De Vakantie-assistent is niet aansprakelijk voor ziekte of overlijden van uw huisdier, noch voor door uw huisdier aangerichte schade, of schade aan de woning, door inbraak of niet goed functionerende apparatuur.

14. De Vakantie-assistent zal zich als een goed huisvader gedragen en de overeengekomen taken uitvoeren zoals afgesproken. Mochten zich problemen voordoen tijdens afwezigheid van de bewoners, dan zal de Vakantie-assistent hierover contact met u opnemen dan wel naar eigen inzicht proberen deze problemen op te lossen.

15. De Vakantie-assistent zal altijd de nodige vertrouwelijkheid in acht nemen

16. Bij annulering minder dan 10 dagen voor vertrek wordt 25 % van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

17. U ontvangt altijd een factuur.

18. Betaling dient altijd per bank te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum

19. Bent u niet tevreden, heeft u klachten, neem dan contact met ons op. Dat ontslaat u echter nooit van betaling.


Neem contact op met de Vakantie-assistent!